SUOJAINTIETOA KULUTTAJILLE

Yhä useammat käyttävät erilaisia suojaimia sekä töissä että vapaa-ajallaan. Remonttitöihin hankitaan hengityssuojain ja rullaluistellessa pannaan kypärä päähän. Kuluttaja voi kuitenkin omalla toiminnallaan tulla heikentäneeksi suojaimen tehoa merkittävästi. Jos esimerkiksi suojakypärä ei ole kiristetty kunnolla istuvaksi, onnettomuuden sattuessa se saattaa irrota päästä. Rakennusalalle tarkoitettujen suojakypärien materiaali myös vanhenee nopeasti jos se altistuu UV-valolle. Kypärää ei siis kannata säilyttää autossa ikkunalla, jos ei halua hankkia joka vuosi uutta kypärää. Yli viisi vuotta vanha kypärä kannattaisi uusia joka tapauksessa muovimateriaalin haurastumisen takia. Vastaavasti takaraivolla keikkuva pyöräilykypärä ei suojaa päätä onnettomuustilanteessa.

Suojainta ei kannata hankkia käytettynä. Vanhat henkilönsuojaimet eivät välttämättä vastaa turvallisuustasoltaan uudempia eivätkä täytä kaikkia nykyisin voimassa olevia turvallisuusvaatimuksia. Nykyiset suojaimet ovat tuotekehityksen ja turvallisuusvaatimusten kehittymisen ansiosta turvallisempia.

Uutenakin ostettua henkilönsuojainta on säilytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti. Suojaimen kunto on tarkistettava säännöllisesti. Suojainta on käytettävä koko ajan oltaessa vaaratilanteessa. On myös hyvä muistaa, että laadukkainkaan suojain ei auta silloin, kun käyttäjä hakee tietoisesti riskejä tai tuudittautuu liiaksi suojaimen antamaan turvaan. Suojaimeen merkityt “käytettävä ennen” -symbolit ja päiväykset on myös syytä ottaa tosissaan.

Vaaratilanteita voi lisätä myös se, että kaikki suojaimilta näyttävät tuotteet eivät ole aitoja suojaimia. Kaupoissa on ollut myynnissä esimerkiksi kuulonsuojainta muistuttava kuulokeradio, joka ei kuitenkaan täyttänyt kuulonsuojaimille asetettuja vaatimuksia.

Tällaiset henkilönsuojainta muistuttavat tuotteet voivat vaarantaa kuluttajan hengen tai terveyden, jos hän käyttää niitä suojausta vaativissa olosuhteissa. Kuluttajavirasto onkin suositellut, ettei tällaisia tuotteita myytäisi kuluttajille lainkaan.

Oman turvallisuutensa varmistamiseksi kuluttajan kannattaa harkita tarkkaan, mistä suojaimen ostaa. Jos myyjä ei pysty sanomaan muuta kuin että suojain on “CE-hyväksytty ja täyttää kaikki turvanormit”, on syytä mennä toiseen kauppaan.

CE-merkki ei ole viranomaisten antama tae tuotteen turvallisuudesta, vaan sen on oltava kaikissa henkilönsuojaimissa joka tapauksessa. Pelkkä CE-merkintä riittää vain vähäisiä vaaroja vastaan tarkoitetussa suojaimissa. Esimerkiksi hengityssuojaimissa ja putoamissuojaimissa on oltava myös tuotteen testanneen laitoksen tunnus.

Vaikka kuluttaja voi itse vaikuttaa suojaimen antamaan suojaan, varsinainen vastuu henkilönsuojainten turvallisuudesta kuuluu niiden valmistajalle, maahantuojalle ja myyjälle.

Kypärän, kuulosuojainten ja muiden henkilönsuojainten käytön yleistyminen on positiivista. On harmillista, jos sinänsä vastuullisen käyttäytymisen edut menetetään käyttäjän tietämättömyyden tai tuotteen puutteellisuuden vuoksi.